FÖRSLAG: Inför en skrotningspremie på gamla vedpannor

Emissioner från trafik och vedeldning är två stora kvarstående problem när det gäller luftkvaliteten i svenska tätorter. Att vedeldning med gammal dålig utrustning kan orsaka stora utsläpp av hälsovådliga partiklar (skadlig rök, sot), och att felaktig hantering med fuktigt bränsle förstärker problemen, har varit väl känt under många år. Stora utsläppsminskningar, och många förtida dödsfall skulle kunna undvikas, om samhället fokuserade på att byta ut den gamla tekniken mot ny teknik. Samhället därför borde vidta åtgärder för att öka utbytestakten av gammal teknik och förhindra att begagnade gamla pannor och undermålig teknik återinstalleras via en andrahandsmarknad. FÖRSLAG Skrotningspremie

1 tanke på “FÖRSLAG: Inför en skrotningspremie på gamla vedpannor

Lämna en kommentar