Teknik och funktion med pelletsvärme!

Pelletsbrännare

Dagens teknik på pelletsbrännare kan man beskriva som att dessa är uppdelade i olika kategorier. Dessa kan man dela in i tre faser, så som undermatad, horisontalmatad samt vertikalmatad. En undermatad brännare har oftast cellmatare (med litet internförråd) och inbyggd doserskruv i brännarenheten, detta gäller även den horisontalt doserande brännaren, medan den vertikala lösningen på brännare har ett fallschakt och bränslet doseras direkt av en extern skruv.

Undermatad funktion

Horisontalmatad funktion

Övermatad funktion

Undermatad teknik

Som exempel visas på bilden till höger brännaren BioLine20 från EcoTec som år ett typiskt exempel på undermatad brännare. Brännaren kallar på bränsle från en extern skruv som släpper ner bränslet till slussen på brännaren. Slusshjulet och dess klaffar doserar sedan pelletsen vidare ner till den interna doserskruven. Här matas bränslet via internskruven med jämna matningsintervaller och trycks upp i brännarkoppen och förbränns. Vid ekonomisotning av pannan bör även brännarkopp göras ren från askrester som tillkommer vid förbränningen. Brännaren tänder bränslet automatiskt via ett varmluftelement. Denna konstruktion av brännare kräver att utrymme ovanför brännarkoppen finns, så att lågan inte når taket i eldstaden.

 

Horisontalmatad teknik

EP 18A från Altbergs Plåt i Edsbyn är en typisk horisontalmatad brännare. Brännaren har en integread skruv i brännaren. Från denna matas pelletsen sedan vidare fram till brännarkoppen.

Övermatad teknik

Som exempel på bilden till höger finner vi brännaren PX21 från Ariterm som funktionsmässigt är en övermatad pelletsbrännare. Doseringen sker via en extern skruv och därför har brännaren för övrigt inga rörliga detaljer mer än fläkten. När pannan kallar på värme via brännarens egna temperaturgivare doseras brännaren först med en så kallad startdos. Därefter tänds bränslet av ett varmluftselement, i samarbete med fläkten. Under uppeldningsfasen doseras brännaren med en mindre mängd bränsle för att sedan övergå till full drift. När pannans temperatur är uppnådd kopplas bränslematningen ifrån och endast fläkten går i ett antal minuter så att bränslet brinner ut och merparten aska blåses ut i eldstaden. Brännaren jobbar med start och stopp och har ingen underhållsfyr, utan kan jämföras med driften av en oljebrännare. Brännaren kräver rengöring en gång i veckan, för att rensas på askrester i brännarråret.

Roterande teknik

En ny generation pelletsbrännare som inte kräver rengöring och som kan hantera höga askhalter.
PellasX och Kipi är två polska företag som erbjuder helautomatiska brännare tillåter förbränning av fasta bränslepellets och jordbruksbaserade pellets.
Brännarna har beprövad kvalitet och användningen av innovativ en rengöringsmekanism som skiljer sig från andra brännare på marknaden.

Roterande förbränningsrum ger bekvämlighet och förmåga att bränna även jordbruksbaserad agropellets.
Tekniken gör att roterande pelletsbrännare är självrengörnade även med pellets av  sämre kvalitet
Låter komplicerat men principen är mycket enkel, och som vi vet enkla lösningar är alltid bäst.

1.Fallrör
2.Brännkammarrör
3.Anslutningskontakter
4.Elektronisk styrning
5.Förbränningsluftfläkt
6.Varmluftständning

 

 

 

 

 

 

 

Bränsledosering

Brännarkonstruktioner av typen med internförråd är inte så känslig och beroende av att den externa skruven doserar bränslet jämt fram till brännaren, därför kräver denna mindre underhåll och kan eldas längre perioder. Bränslet matas till det interna förrådet och genom cellmatning och fallschakt doseras sedan brännaren med en intern skruv som ger en exaktare dosering för att uppnå en jämn förbränning. Brännare med överfallschakt som doseras med den externa skruven är mer beroende att man med jämna mellanrum rengör veckoförråd samt det externa skruvrör ca en till två gånger per år, för att kunna uppnå jämn dosering. Observera att rengöring av förråd och doseringsskruvar bör göras oavsett funktion på dosering kontinuerligt med jämna mellanrum för att bibehålla ett problemfritt värmesystem. Alla bulkförråd bör rengöras före varje fyllning, för att ta bort spånrester som kan orsaka valvningsproblem, samt slitage på skruvar.

Tändfunktion

Om man skall titta på tändfunktionen hos brännarna så varierar det beroende på vilken teknik brännaren jobbar med. Tändningen av brännarna sker hos merparten av produkterna med hjälp av ett så kallat tändelement, som kan jämföras med ett rårelement med en inkapslad motståndstråd som hettas upp under ett antal minuter, och med hjälp av fläkten trycker ut het luft mot bränslet som sedan antänds. Livslängden på dessa är varierande mellan 1,5 år upp till 5år beroende på fabrikat. Vissa fabrikat av brännare får man tända manuellt med en droppe tändvätska, som sedan häller lågan vid liv av så kallad underhållsfyr, där brännarens styrsystem med jämna intervaller går in och matar fram pellets och tillsätter syre med fläkten. Man bör dock vara uppmärksammad att underhållsfyr är inte att rekommendera vid eldning mot ackumulatortank, samt kan detta orsaka onödigt mycket sot under sommarperioden, då dragförhållanden oftast blir sämre vid varmare utetemperaturer, då är en brännare med automatisk tändning en fördel. Fördelen med underhållsfyr är att vid användning av mycket tappvarmvatten ger denna funktion en snabbare effekt och håller pannans temperatur mer konstant och balanserad. Då brännare med tändelement har en tid innan pelletsen har antänts, och därför orsakar att pannans temperatur oftast sjunker till en lägre nivå innan den stabiliseras.

Askhantering

Det varierar även mycket mellan olika fabrikat av brännare hur man löst askhanteringen. BioNordics B16GL har som exempel löst problemet med tryckluft. Här sitter två munstycken i botten av bränslekoppen som går in och blåser rent brännaren före uppstart. Dessa munstycken är formade så att dom skär bort slaggrester och aska som luftknivar. Brännaren blir då också mindre känslig för barkpellets och torvpellets, som ger en betydligt mer askmängd. Ulma AB har valt spaksotning på deras brännare ULMA 2000, där man enkelt vid behov vrider en ratt åt vänster och för skrapan tillbaka, vrider ner den igen och föser skrapan framåt och rensar brännarröret från aska. Denna skrapa agerar även som pelletsbroms, så att pelletsen ligger kvar i förbränningsröret.

Pelletskaminer

Pelletskaminen är byggd för att vara en primär värmekälla d v s ansvara för huvuddelen av en villas värmebehov. Den fungerar helautomatiskt mot en rumstermostat och behöver i bästa fall bara fyllas på en till två gånger per vecka, beroende på modell och värmebehov. Kaminerna sprider värmen via fläktsystem eller också vattenmantlade modeller som kopplas ihop med befintligt radiatorsytem.
Den är relativt enkel att installera då den kan installeras mot enkla rökkanaler och samtidigt är den en lätt konstruktion som inte kräver några bärande fundament. Säkerhet mot bakbrand gäller de tre av varandra oberoende systemen för säkerhet som P-märkningen kräver.
Den klarar av att ersätta minst 70- 80 % av elvärmebehovet i en normalstor villa och fungerar som bäst när det är som kallast ute. Den är samtidigt en snygg möbel som sprider trivsel och skön komfort.
En pelletskamin behöver 50- 60 watt el (som en glödlampa) för att fungera. Med en enkel omformare från 12V till 230V kan en pelletskamin fungera klanderfritt i flera dagar på ett vanligt bilbatteri. En välkommen säkerhet vid strömavbrott för alla villaägare.

Pelletskaminerna kan i de flesta fall fås med olika beklädnader för att passa in i just din hemmiljö. Kaminerna är beklädda med allt ifrån marmor, färgad plåt samt täljsten mm. Placera gärna pelletskaminen centralt i huset. Då kan värmen som stiger uppåt lätt sprida sig vidare till dom andra rummen i huset. Om du håller dörrarna öppna skiljer det ofta inte mer än en till två grader mellan rummen. Bäst fungerar det i hus med öppen planlösning. Detta gäller framför allt kaminer som sprider värmen via fläktsystem.

Genomskärning av Pelletskaminen Sandor

Exempel på funktionen hos en pelletskamin.

 

Pelletspannor

I moderna pelletspannor är brännare och panna är sammanbyggda till en enhet som redan från början är anpassade för att bästa möjliga bekvämlighet. Eftersom en integrerad panna är specifikt anpassad till bränslet kan man ofta uppnå betydligt bättre prestanda än när man sätter en brännare i en befintlig panna med några år på nacken. Som ett exempel här till höger ser du dels en enklare variant från Ariterm - komplett från förråd till panna/brännare. Här har pelletspannan kombinerats med BeQuem pelletsbrännare till en funktionssäker och effektiv enhet.

I det andra alternativet ser du KWB:s Multifire som är ett exempel på de helautomatiska pannorna som ofta kommer från Österrike. Just Multiheat-modellen är, som namnet antyder, anpassad för både flis och pelletsbränsle. Det finns på marknaden idag ett 15-tal helautomatiska pannor på marknaden. De anpassar automatiskt förbränningen till behovet vilket betyder att förluster i samband med stillestånd, uppstart och nedeldning elimineras. När behovet av värme ökar och panntemperaturen sjunker, ökas bränsleinmatningen och en lambdasond justerar luftmängden. En rökgasgivare reagerar på när det är dag för en rengöring (sotning) vilket sker helt automatiskt. Naturligtvis kan du via en smartphone kolla hur din anläggning mår.

Teknikutvecklingen går snabbt och idag finns prototyper av pelletspannor som även integrerar solfångare med pellets och elproduktion med hjälp av en stirlingmotor. myEnergy365 från ÖkoFEN är svaret på frågan om hur man genererar el och värme självständigt och ekologiskt i sitt eget hem.

Mångsidig tilläggsvärme

Modern pelletsvärme kan med fördel anpassas till multifunktionellt vattenburet värmesystem. I komination med t ex luftvärmepumpar eller solfångare får man en flexibel och lättskött värmesystem. Som kund har man valmöjligheten att välja mellan olika energibärare och kan använda det som för stunden är mest lönsamt.

Exempel på ett av Ariterm pelletssystem - komplett från förråd till panna/brännare.

Exempel på KWB Multifire - komplett helautomatisk panna.