Allmän fakta om bränslepellets

En bränslepellet är enligt definition ett "kort cylindriskt stycke" avsett för eldning. Bränslepellets är framställt genom pressning av finfördelat torrt bränsle som framställs av restprodukter frånskogsindustrin. Diametern hos de bränslepellets som förekommer på den svenska marknaden idag varierar mellan 6-8 mm. Effekten på den yttre miljön är väldigt liten vid förbränning av pellets. Vid förbränningen i ett pelletssystem som exempel en pelletspanna eller kamin frigörs den lagrade solenergin i råvaran. Såväl utsläppen av oförbrända kolväten som stoft ligger i de flesta fall långt under myndigheternas gränsvärden. Den koldioxid som upptagits och bundits under trädens uppväxt frigörs i processen för att åter kunna upptas av naturen. Alltså ett kretslopp. Förbränningen av pellets tillför inte atmosfären extra koldioxid vilket sker vid förbränning av de fossila bränslena olja, gas och kol.

 

Exempel

Egenskap (Bioenergi Luleå)Enhet/Resultat Provningsmetod
- Diameter – LängdØ8mm ( Max längd 32mm)Mätning av minst 10 slumpvis uttagna bränslepellets.
- Skrymdensitet≥ 640 kg/m3SS 18 71 78
- Hållfasthet≤ 0,8 Finandel i vikt% SS 18 71 80
- Effektivt värmevärde ≥17,6 MJ/kg
≥ 4,9 KWh/kg
SS-ISO 1928
- Askhalt ≤ 0,4 Vikt % av TSSS 18 71 71
- Total Fukthalt≤ 8 Vikt%SS 18 71 70
- Total Svavelhalt≤ 0,08 Vikt % av TS SS 18 77 77
- Halt tillsatsmedelInga tillsatser, vikt% av TS-
- Klorider≤ 0,03 Vikt%SS 18 71 85
- AsksmältförloppIT 1300 °CSS-ISO 540

Pellets transporteras storskaligt som lösvara i bulkbil eller på flakbil men för värmeverk nära hamn förekommer även transport med båt. För distribution till villaägare finns flera mer eller mindre utvecklade alternativ såsom säckar på pall, storsäck (ca 600kg), bulk m.m.
Mängden energi som går åt för transport, torkning och pelletering utgör ca 6 % av energiinnehållet i råvaran, förutsatt att råvaran är en torr biprodukt från träindustrin. Själva transporten utgör mindre än en procent av energiinnehållet i bränslet (vid transportsträckor under 10 mil). Man får således ut 18 gånger den energi som sätts in i processen. Om råvaran måste torkas är förhållandet istället ca 1:7.

16 kg säckar levererade på pall

Leverantörer av svensk standardpellets

PelletsFörbundet (PF) består producenter och utrustningstillverkare av pellets över hela landet. PF arbetar tillsammans med medlemsföretagen med branschgemensamma frågor. PF sammanställer statistik av pelletspriser och leveranser för den svenska pelletsmarknaden. Statistiken är mycket representativ tack vare att PFs medlemmar stod för över 80 % av den svenska produktionen 2011. PF arbetar även fram tips och råd samt leveransbestämmelser för pelletsanvändare. PF arbetar tillsammans med medlemsföretagen med branschgemensamma frågor såsom:

  • Administration av branschstatistik
  • Information till allmänhet och beslutsfattare
  • Forskning och utveckling
  • Internationellt samarbete
  • Standardisering

Mer information om deras medlemsföretag: pelletsforbundet.se.

Energiinsats för tillverkning och distrubution av standardpellets (MWh/MWh bränsle)

Råvara0
Transport av råvara, 10 km20,002
Torkning(0,1)
Pelletering0,05
Transport av pellets, 40 km20,003
SUMMA0,055
Inkl torkning0,155

Fakta om bark- /agropellets

RåvaraCirka 90 % bark
Diameter8 milimeter
Fukthalt<10 %
Askhalt<3,4 %
Volymviktcirka 650 kg/m3s
Energivärde barkpellets ca5,2 kWh per kg

På senare år har det börjat komma ut Agropellets som har betydligt högre askhalter. Som namnet antyder är råvaran olika typer av resprodukter från jordbruket. Det innebär i sin tur att Agropellets har en klimatfördel i att råvarnan tar upp atmosfäriskt kol varje år. Energivärdet är ofta likartat - eller något lägre - än vanlig träpellets vid likartad fukthalt. Beroende på råvara och eventuella additiv har bränslet ett betydligt högre askinnehåll (3- 8 %) varför utrustningen att elda denna pellets måste ha någon form av askurmatning samt renbåsning av brännaren eller internskruv som matar fram askan ur brännaren, eller en askraka som exempel för att ge komfort. Agropellets kan köpas av Bioagro AB i Tomarp.

Brännare som är testad med denna typ av pellets är som exempel Petrojet Multibio, PellasX  eller Kipi.