Människokroppen är ett ”biobränsledrivet kraftvärmeverk”

Allt vi äter har biologiskt ursprung

Vår kropp bryter ner - förbränner - bioenergi i form av vegetabilisk och animaliskt föda. Ur en kolbalans sett är det kolatomer in och koldioxid ut. Förbränningen i våra kroppar går långsammare än i en värmepanna, men snabbare än om nedbrytningen skulle skett i naturen. Men i princip är resultatet det samma. Den kemiska energin i födan omvandlas till andra energiformer - temperatur, luftfuktighet och koldioxid.

I magsäcken bearbetas födan som spjälkar glukos till mjölksyra som sedan omvandlas och avges till värme (radiator) i en anaerob process (utan att syre upptas eller avges). En kropp 80 kg i vila avger c:a 80- 90 watt som värme. I vår utandningsluft (skorsten) avgår den koldioxid som bildats vid förbränningen. De restprodukter som inte förbränns avgår via ändtarmen (asklådan).

"Greenpeace och andra miljöorganisationer menar ju att alla utsläpp av koldioxid måste stoppas. Att utsläpp av biogent koldioxid från biomassa har samma eller t o m större påverkan på klimatet som kol, olja och gas"

Borde vi sluta andas? Eftersom utsläppen av koldioxid ökar växthuseffekten borde vi ju fundera över om jordens 7,7 miljarder människors utandning bidrar till den ökande koldioxidhalten.

Svaret är naturligtvis att vi aldrig kan andas ut mer koldioxid än den mängd som vår föda (biomassa) under sin produktion (solljus och fotosyntes) tagit upp ur atmosfären. Även om vi är många människor på jorden blir det ändå ett nollsummespel. Precis på samma sätt cirkulerar biomassan  i våra värmepannor.

Det är utsläppen av fossilt kol som måste stoppas. Om vi undviker att elda gas och olja i våra värmeverk och istället nyttjar restprodukterna från vårt skogsbruk kan vi hålla värmen utan att öka utsläppen av koldioxid (mer än högst tillfälligt). När vi låser in kol i byggnader av trä så bli våra värmeverk som eldar groten minst klimatneutrala. Om vi dessutom skulle fånga in koldioxiden i rökgaserna - BECCS - ellet tillverka biochar för jordförbättring kan eldningen till och med vara klimatpositiv.