Faktablad

"Pelletspärmen.pdf" April 2003 Massor med fakta om pellets och pelletseldning. 

 

"Konvertering till pelletsvärme.pdf" Dec - 2002  Räkneexempel som beskriver hur mycket det går att tjäna på att byta uppvärmningssätt på sin villa.

"Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar.pdf" Artikel som går igenom och förklarar de vanligaste sätten att koppla in en ackumulatortank på. Artikeln rymmer även inkopplingschema på hur detta kan se ut.

"Provningsmetoder.pdf" Ett faktablad för dig som vill veta mera om olika provningsmetoder. Här går vi igenom hur olika metoder kan ge olika resultat på produkters prestanda och hur provningsmetoderna faktiskt kan styra produktutvecklingen.

"Verkningsgrader.pdf" Det är stora skillnader och det är lätt att gå vilse om man inte känner till vad de olika verkningsgraderna står för. Här förklarar vi olika verkningsgrader på ett lättbegripligt sätt.

"Miljövärden.pdf" Ett faktablad för dig som vill veta mera. Här förklarar vi vad CO, OGC och NOx är samt hur man räknar om mätresultaten till olika enheter. Även metoxifenoler och förhållandet Bensen/Toulen som tas upp som möjliga spårämnen för att hitta utsläppskällor.

"Räkna om ppm till mg/Nm3 normaliserat till 10% O2.pdf" Ett faktablad som beskriver hur och varför man räknar om ett mätvärde från ppm till den nya enheten mg/Nm3 och hur man normaliserar värdet till ett givet luftöverskott.

"Konvertera till pelletseldning.pdf" Här ges en bra beskrivning om de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med att konvertera till pelletseldning.

 Ombyggnadsteknik av befintliga villapannor
Anledningen att bygga om och förbättra en befintlig värmepanna finns på flera områden. Man behöver inte titta speciellt långt bort för att se hur det ryker och pyr från skorstenar. Emissioner av sot och tjära från villapannor blir ett allt vanligare problem i takt med att vedeldningen blir vanligare även inne i tätort.
"Ombyggnadsteknik.pdf"