Pelletsmatning

Helautomatisk vakuumenhet med dygnsförråd från ULMA

Teknisk data:
Vakuumenhet 1470 W / 6,1 A
Spänning 230 V / 50 Hz
Max.transportlängd 50 m.
Styrning PLC
Dygnsförråd Min. 35 l.
Dygnsförråd Max. 57 l.
Slanganslutning 50 mm.
Givare 2 st. kapacitiva
Förrådsskruv 1 st. 50 cm. 70 W
Storlek vakuumenhet 1550 x 330 mm.

Nu är tiden passé, med att bära pelletsäckar från skrymmande lagerplatser på tomten. Nu trycker du på knappen och pellets matas fram med skonsam luftmatning. Upp till 50 meter från förråd till pelletsbrännaren klarar vår vacuumsug utan vidare. Detta skapar oanade möjligheter för framtiden, oavsett vilken pelletsbrännare du valt eller väljer. Passar till alla typer av pelletsbrännare och pannor.

 

 

För information och kontakt:
ULMA AB
Pilgatan 15
51252 Svenljunga
Telefon: 0325-17680
Fax: 0325-13027
E-post:info@ulma.se
Hemsida: http://www.ulma.se

Tillbehör:
Transportslang Transparant antistatisk slang med kopparfläta.
Utblåsslang Transparant
Slangklämma 2st. (rek)
Väggfäste för slang 1st/meter transportslang (rek)
Kablage 10 m/längd
Utblåsljuddämpare 1st (rek)

MAFA Vakuumsug för bränslepellets

Vakuumsugsystemet är uppbyggt av två grundpaket, ett för utmatningsskruven samt ett för sugdelen vilken kan levereras för 25 alt 45 m sugslang.

Utmatningsskruvspaket för montering under villasilo

Sugsenhet med fläkt & filter

Luftavskiljare med spjäll

Paketet för utmatningsskruv består av:
Ändinloppsstyrning, rör, slangklämmor, centrumrör, drivtapp, suganslutning 2x50 mm samt snäckväxelmotor 29 rpm 0,18kW 1-fas inkl. termokontakt.

Paketet för sugdelen består av:
Avskiljare med cyklonfyllning, utmatning genom spjäll med motvikt inkl. induktiv givare. Sugenhet med separat kyld fläkt. Tvättbart polyesterfilter på 2,4 m2 för filtrering av utsugsluften. Ljuddämparsats inkl. ljuddämpare, rör, böjar och lim. Elstyrning i form av kretskort och reläkort.
Kapacitet: c:a 135 kg/tim

Komplett vakuumsugssystem från MAFA med villasilo inkl. veckoförråd

 

För information och kontakt:
MAFA i Ängelholm AB
Framtidsgatan 3
262 73 ÄNGELHOLM
tel: 0431-445260
fax: 0431-411501
E-post: mafa@mafa.se
Hemsida : www.mafa.se

Eurovac pelletstransport med vakuum

Teknisk data:
Höjd: 900 mm
Bredd: 400 mm
Diameter in/utlopp: 76 mm
Diameter utmatning: 160 mm
Filtertyp: Metalliskt nätfilter
Extra tillbehör: Väggkonsoll

Våra pelletsavskiljare är avsedda att användas för avskiljning av pellets och spannmål när detta skall avskiljas i slutna transportsystem. Ett invändigt stort metalliskt nätfilter avskiljer effektivt transporterat material med upp till 100% avskiljningsgrad. Endast en liten mängd fint stoft går vidare till t.ex. en stoftavskiljare. Det fina stoftet kan ochså transporteras genom en radialfläkt och återföras tillbaks in i transportsystemet, s.k. slutet returluftsystem.

Cyklonens utmatningsdel är försedd med spännbandskant och kan utrustas med automatspjäll, manuellt skjutspjäll eller med motviktsförsett klaffspjäll, allt efter behov och önskemål. Med användning av tex. dubbla automatspjäll och en mellanbehållare kan cyklonen även användas som s.k. buffertförråd vid säckpåfyllning av pellets etc. Cyklonen är tillverkad i 2mm plåt och är extraförstärkt för att klara höga undertryck vid långa transportsträckor och är lackerad i RAL5010.

Avskiljning av pellets fungerar med en sk. fallkammarprincip som garanterar att pelletsen ej smulas sönder vid uppsamlingen. Pelletsavskiljaren och slangkopplingar är tillverkade helt i metall, detta eliminerar risken för statisk elektricitet. Sugkällan bestäms efter transportsträckor och önskade materialmängder som skall transporteras i rörsystemet. Rörsystemet består av elförzinkade stålrör samt antistatiska anslutningsslangar.

Adapter för skruvmatning från bulkförråd.

 

För information och kontakt:
SVENSKA EUROVAC AB
Gullregnstigen 3
311 93 Långås, Falkenberg
Telefon: 0346-930 70
Fax: 0346-930 75
E-post: info@eurovac.nu
Hemsida: http://www.eurovac.nu