Om solenergi

   

Solenergi kombinerat med bioenergi

Många leverantörer kan idag erbjuda standardsystem. Förutom varmvattenberedare med solfångare kan man idag köpa standardpaket för kombination med vedeldning, pelletspannor.

Tillverkarna har också utvecklat så kallade drivpaket som innehåller all systemutrustning (styrning, cirkulationspump, expansionskärl, säkerhetsventil etc). På så vis underlättas både försäljnings- och installationsarbetet.

Solfångaren placeras vanligtvis på taket på ditt hus. I den finns rör med vätska, som snabbt värms upp av solens strålar. Rören fortsätter in i huset och leder den varma vätskan till t.ex. en ackumulatortank eller varmvattenberedare.

Rören som kommer ifrån solfångaren leds in i en slinga i botten av acktanken. Slingan värmer upp vattnet i acktanken, innan rören fortsätter ut ur tanken och upp på taket igen. Rören med den solvärmda vätskan är alltså ett slutet system.

Det gäller att hålla temperaturen i botten av acktanken så låg som möjligt, eftersom det ökar chansen att den solvärmda vätskan i rörslingan från taket är varmare än vattnet i botten på tanken. På detta vis kan solfångaren därmed avge värme till tanken. Ackumulatorankens konstruktion möjliggör detta.

Solvärmen minskar energikostnaden för att värma varmvatten och bidrar till uppvärmningen. Solvärmen ökar värmesystemets flexibilitet samtidigt som sårbarheten minskar. Solvärmesystemet ökar samtidigt oberoendet i värmeförsörjningen.

Ackumulatortank och panna i ett!

Biosolpannan pannan erbjuder en utbyggbar lösning för uppvärmning av bostadsfastigheter, industrilokaler. etc. med de ekonomiskt och ekologiskt mest gynnsamma energislagen. Pannan består av en cylindrisk ackumulatortank med inbyggd panndel och anslutningar för solvärme och elpatron.

Bio-Sol pannan

  • Miljövänligt och effektivt energipaket "Solenergi"
  • det renaste och miljövänligaste energialternativet "Pellets"
  • bekvämt och ekonomiskt biobränsle, som inte påverkar växthuseffekten.
  • välisolerad tank för effektiv energilagring "Ackumulator"

Den unika konstruktionen med alla funktioner i en enhet är platsbesparande och förenklar både installation och skötsel.

Genialt enkel kombination av sol och pellets

EnergyCabin är ett komplett pannsystem som kombinerar solvärme med pelletsteknologi för uppvärmningsändamål. EnergyCabin är enkel att ansluta till ett befintligt värmesystem som använder t ex radiatorer eller golvvärme. Oljepannan behövs inte längre, men man kan behålla den som reserv.

EnergyCabin är sitt eget pannrum. Varje bod är utrustad med solfångare som förser er med gratis solvärme under sommarmånaderna. I boden ryms en automatisk pelletspanna och ett värmelager för att tillgodose behovet av värme och varmvatten året runt.

EnergyCabin består av fem huvudkomponenter:

  • Solfångare
  • Pelletspanna
  • Ackumulator
  • Pelletsförråd
  • Skorsten

Läs mer här »