Om fliseldning

Fliseldning har blivit mycket populärt i takt med stigande energipriser. Det är i dagsläget inte bara villa ägare som har tillgång till egen skog som eldar med flis utan även privat personer köper färdig flis. Har man en bra utrustning för detta ändamål fungerar detta lika bra som olja eller pelletseldning. Tänk på att fliseldning oftast kräver lite mera utrymme än pelletseldning.

Flis kan användas i många olika typer och storlekar av pannor. Det finns två olika sätt att elda med flis. Man använder sig av en stoker eller en så kallad förugn. Verkningsgraden är hög. Förbränningen är så effektiv att 1 m³ flis inte lämnar efter sig mer än några liter aska.

Integrerade/Helautomatiska flispannor för ekonomisk uppvärmning

Moderna flispannor har idag likvärdiga prestanda som de helautomatiska pelletspannorna. De justerar automatiskt förbränningen vid olika bränslen, och förbränner både träflis och pellets av varierande kvalitet vilket gör dem till robusta och flexibla allroundpanna med god bränsleekonomi. Pannan är ofta utrustad med rörligt roster, som är självrengörande. Fliseldning utgör ett hållbart och miljövänligt värmesystem som spar på både energi och kostnader. Pannan finns i en rad olika effekter i effektområdet från villa till några hundra kW, och är utrustade med automatisk uraskning för bekvämare hantering. De flesta pannorna är utrustade med styrsystem som möjliggör enkel och flexibel styrning av värmesystemet och ger även fjärråtkomst via internet.

 

 

 

Förugn
I större anläggningar brinner flisen på ett roster som är rörligt eller i sandbädd som uppbärs av en kraftig luftström. Bränslet kan även förgasas i en särskild kammare och brännas som gengas. I en stokeranläggning matas en liten mängd flis i taget (eller kontinuerligt) som sedan får brinna under optimala förhållanden. Luft tillförs enligt behov, oftast fördelat på primär- och sekundärluft. Askan samlas upp i askdelen av pannan och kan sedan tas ut manuellt eller med mekaniska hjälpmedel. Flis med högre fukthalt kräver en högre eldstadstemperatur.

Detta åstadkommes med en keramiskt mantlad förugn. Från förugnen överförs brinnande gas till pannans eldstad. Den största hettan och påfrestningen uppstår då i förugnens slutdel samt i förbindelsekanalen mellan förugnen och pannan.

Swebo Energibrännare

Stokern
Har man torrare flis eller förädlade bränslen (pellets) så är en så kallad stokeranläggning bästa alternativ. Flisen matas då från en behållare eller ur ett lager med skruvar till förbränningsdelen som oftast endast består av en förbränningskopp i gjutjärn eller värmehärdigt stål. Jämför med en traditionell pelletsbrännare.Flisstokeranläggningar finns både som över eller undermatade brännare. Formatet är dock lite större än pelletsbrännaren. Till fliseldningen använder man ett flisförråd med automatisk frammatning av bränslet via en skruv.Har man torrare flis eller förädlade bränslen (pellets) så är en så kallad stokeranläggning bästa alternativ. Flisen matas då från en behållare eller ur ett lager med skruvar till förbränningsdelen som oftast endast består av en förbränningskopp i gjutjärn eller värmehärdigt stål. Jämför med en traditionell pelletsbrännare.Flisstokeranläggningar finns både som över eller undermatade brännare. Formatet är dock lite större än pelletsbrännaren. Till fliseldningen använder man ett flisförråd med automatisk frammatning av bränslet via en skruv.

Hela processen kan liknas med pellets eller spannmålseldning. Tändningen av flisen kan ske via hetluft eller en glödspiral.

Sonny Multistoker

Bränslet
Flis som används i mindre anläggningar skall ha en homogen partikelstorlek, helst inte över 50 mm flislängd. Främmande föremål som sand, metall bör inte förekomma. Fukthalten avgör valet av utrustning. Om man väljer en stoker så bör inte fukthalten vara högre än 20- 25 %.Ju torrare bränsle, desto högre värmevärde. Bästa fliskvalitet uppnås genom att använda grenar och

toppar (GROT) som fått ligga ett år i skogen och "barra av sig". Groten bör hållas täckt fram till flisningen. Även kalluftstorkning av flis är möjligt.

Bränsleförrådet
Förrådet bör ha ett tättslutande lock av plåt med en brytare som förhindrar att matarskruven fungerar med locket av samt att skruven stannar om förugnen fylls med flis vid ett elavbrott. Sprinklersystemet bör ha en termostat inställd på ca 70 °C. Stokerskruven skall ha lägsta punkten vid flisfickan och fungera som ett vattenlås.