Att elda och hantera veden på rätt sätt!

För att få den bästa veden för eldning:
Avverka treden under vinterhalvåret. Kapa och hugg veden i lagoma längder. Torka veden under sommaren. Helst bör veden få torka under ett år.

Några veckor innan veden skall användas bör den lagras inomhus för att minska fukthalten. Lagringen bör ske i ett väl ventilerat utrymme i t.ex. källaren.

Fukthalten i veden när den skall eldas skall ej vara mer än 15-20%. Lagras veden utomhus måste den ligga luftigt och skyddas mot regn. Att trava veden på lastpallar är bra då luften kan komma även underifrån.

Dom olika träslagen vid vedeldning

Björk
Brinner jämnt och fin och har ett bra värmevärde. Bildar dock mycket tjära vid för dålig syretillförsel.

Gran
Granveden är lätt och har ett ganska lågt värmevärde. Man måste elda ungefär 20 % mer granved än björkved för att få samma värme. är ett bra kompliment att elda tillsammans med björk.

Tall
Veden är rik på kåda och ger en jämn förbränning.

Al, asp
Brinner jämnt och fint, men ger ett lägre värmevärde än björk.

Ask, alm
Har högt värmevärde och glöder länge efter att elden har slocknat.

Bok, ek
Tunga energirika träslag. Garvsyra i ek kan skada plåt i eldstad och rökkanal. Garvsyran försvinner om man torkar ekveden längre än två år.

Viktiga regler att tänka på, vad gäller i din kommun? Vårt råd är att du kollar upp vad som gäller i din region. Här nedan har vi tagit upp exempel på regler som kan förekomma!

  • På tomt inom tätort får veden förvaras för endast en säsongs förbrukning i dom flesta kommuner.
  • Kapning och klyvning ska ske mellan kl. 07.00 – 22.00 med hänsyn till buller.
  • Vedstaplar bör inte vara högre än 180 cm.
  • Vedstaplar ska staplas prydligt och placeras med grannars medgivande med hänsyn till sikt.