Pelletspannor

Observera att ÄFAB varken lagerför eller säljer inte några produkter utan vi hänvisar till respektive producent som i sin tur kan hjälpa er med närmaste installatör/återförsäljare. Under varje produkt hittar du en länk till producentens hemsida som du hittar mer information om deras produkter och erbjudanden på olika värmesystem. Vi visar med denna information bara upp produkter som finns att tillgå på marknaden. Vi är samtidigt medveten om att vi inte är heltäckande och att nya produkter hela tiden dyker upp på marknaden.

Ekodesigkrav

I ekodesignförordningen ingår pannor för fasta bränslen (ved, pellets, briketter, spån, kol, koks, torv m.m.) upp till och med 500 kW. Både pannor endast för centralvärme samt pannor för centralvärme och tappvarmvattenproduktion ingår.

Ekodesignförordningen anges minimikrav på årsenergieffektivitet ("seasonal space heating energy efficiency"). Värdet på årsenergieffektivitet ska beräknas baserat på det övre värmevärdet för verkningsgraden. Alla fastbränslepannor på över 20 kW ska ha årsenergieffektivitet på minst 77 procent. Fastbränslepannor på 20 kW eller lägre ska ha årsenergieffektivitet motsvarande 75 procent. Dessutom ingår gränsvärden för utsläpp av partiklar, kolmonoxid, gasformiga organiska ämnen (OGC) samt kväveoxid (NOx). Kravnivåerna kan ses i tabellen nedan

Energimärkningskrav

Samma typ av produkter som omfattas av ekodesignkrav omfattas av energimärkningskraven. Skillnaden är att energimärkningsförordningen endast omfattar pannor upp till 70 kW.

Krav och tidschema

På energimärkningsetiketten ska energieffektivitetsklass anges, från D till A+++. Det finns krav kring hur energimärkningen ska användas vid försäljning och vid reklam. Energieffektiviteten ska beräknas på samma sätt som för ekodesign, baserat på det övre värmevärdet.

Samma beräkningssätt används för lot 1 (el-, gas-, oljepannor och värmepumpar) och produkterna kan då jämföras. På etiketten ska fastbränslepannans nominella avgivna värmeeffekt i kW anges.

För pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning ska även den extra funktionen anges och för kraftvärmepannor elproduktion. En korrektionsfaktor för pannor avsedda för biobränslen finns i energimärkningsförordningen för att ta hänsyn till att dessa bränslen är förnybara.

Produktpaketmärkning

Varje erbjudande om ett visst produktpaket ska inkludera paketets energieffektivitetsklass, genom att paketet är märkt med en etikett för produktpaketmärkning som tillhandahålls av leverantören och det informationsblad som tillhandahålls av leverantören.

 

Ulmapannan 2000
Mer information: http://www.ulma.se

BioSol pannan
Pannan är anpassad för solvärme med solslinga inbyggd.
Mer information: http://www.lesol.se

Ariterm Biomatic
Mer information: http://www.ariterm.se

Combifire
Mer information: http://www.vedsol.com

Janfire Integral
Mer information: http://www.janfire.com

EcoFlex
Mer information: http://www.ctcvarme.se

CTC EasyFlex
Mer information: http://www.ctcvarme.se

EcoNom
Mer information: http://www.ecotec.net

MiniQ
Mer information: http://www.ecotec.net

UniQ 20
Mer information: http://www.ecotec.net

Effecta Pellets 200
Mer information: http://www.effecta.se

Effecta Komplett
Mer information: http://www.effecta.se

Effecta Optimal
Mer information: http://www.effecta.se

EXONOM P20 UB
Mer information: http://www.euronom.se

Pellux
Mer information: http://www.nibe.se

Roca P-30-6
Mer information: http://www.torsbyugnen.se

Firematic 20-60 kW

Mer information: https://cleanburn.se/firematic-20-60-kw

 

PelLing 27
Mer information: http://www.cleanburn.nu

Baxi Multiheat
Mer information: http://www.baxi.se

KWB Easyfire
Mer information: https://gotfire.se/sv/om-oss/om-kwb

Pelletspanna BioWin
Mer information: http://www.windhager.com

 

Pelletspanna från ETA 

Mer information: https://biovarmesverige.se/produkter/

Vänerpannan
Värmeluftpanna, sprider värme via luftkanaler i byggnaden.
Mer information: http://www.vanertekno.se