Brandsäkerhet vid fliseldning

Helautomatiskt brandsäkerhetssytem för fliseldningsanläggningar, enda helautomatiska bränslevakten.

Bränslevakt FireGuard 590 övervakar flisanläggningar, larmar och öppnar sprinkler för att släcka brand i stokerskruv. Avkänning av brand görs med hjälp av fyra temperaturgivare som kontinuerligt mäter temperaturen. Om någon givare kommer över inställd temperatur öppnas en magnetventil och vatten sprinklas ner i stokerskruven. Vattnet är inkopplat tills dess att temperaturen sjunkit 2c° under inställd temperatur. Magnetventilen öppnar då 1 sekund var 8.e sekund. Om temperaturen stiger 20 grader över larmgränsen öppnas magnetventilen helt. Samtidigt som magnetventilen öppnas börjar en larmsignal ljuda och pannan stoppas. Alla larm indikeras till dess att de blivit kvitterade.

 Läs mer i denna broschyr >>

 LBK-godkännande 2007-444 för Fireguard brandsläckningssystem för fliseldningsutrustning.

 

För kontakt och information: