Vad är ENplus®?

ENplus® kvalitetssigill står för hela träpelletsförsörjningskedjan – från produktion till leverans till slutkund, vilket garanterar såväl hög kvalitet som öppenhet. Certifierade pelletsproducenter är skyldiga att instruera ett listat kontrollorgan för årlig inspektion på plats. Inspektioner ska utföras årligen av en registrerad inspektör. ÄFAB har sammanställt en förklaring till vad ENplus står för. Vad är ENplus

Lämna en kommentar