Varför inte satsa på 96 procent oberoende istället för 10 procent?

När det gäller sällsynta jordartsmetaller, som är kritiska för delar av elektrifieringen, är EU:s beroende av import 98 – 99 procent. Nu sätter EU upp ett mål om att bli ”bara 90 procent” beroende av så kallade strategiska råvaror, där de sällsynta jordartsmetallerna ingår. Fast man formulerar det omvänt: man vill bli till 10 procent självförsörjande. Läs mer här

Greenpeace matar på med ”fake facts”

Greenpeaces kampanj mot bioenergi har det senaste året blivit allt mer extrem och under de senaste veckorna har den trappats upp ytterligare. Eftersom bioenergin är den största inhemska energikällan i EU kan de ständiga angreppen på bioenergi ge stora konsekvenser både för Sverige och Europa. Greenpeace hakar på den kampanj mot bioenergi som sedan femton år tillbaka bedrivits av ett antal organisationer på EU-nivå, med Transport & Environment och Birdlife Europe i spetsen. Kampanjen har varit framgångsrik. Man har i stort sett fått stopp på all nyproduktion av biodrivmedel från jordbruksgrödor och har nästan lyckats stoppa nya fordon som kan drivas med bioenergi.
LÄS MER HÄR

Vad är ENplus®?

ENplus® kvalitetssigill står för hela träpelletsförsörjningskedjan – från produktion till leverans till slutkund, vilket garanterar såväl hög kvalitet som öppenhet. Certifierade pelletsproducenter är skyldiga att instruera ett listat kontrollorgan för årlig inspektion på plats. Inspektioner ska utföras årligen av en registrerad inspektör. ÄFAB har sammanställt en förklaring till vad ENplus står för. Vad är ENplus