Välkommen till ÄFAB – din partner i bioenergifrågor

Besöksadress:
Österäng, Naverkälle
533 97  GÖTENE

Sedan den 1 april 2019 har vi fyttat vårt kontor från Lidköping och flyttat ut i naturen närmare biomassan. Vi finns numera norr om Kinnekulle på en gård med anor från mitten av 1800-talet.

Bengt- Erik Löfgren, en av grundarna till ÄFAB, är en av landets ledande bioenergikonsulter, som arbetar för att öka användningen av klimatsmarta energibärare. Han har i mer än 40 år arbetat i gränslandet mellan akademi, företagande och myndigheter. ÄFAB som företag säljer ingen utrustning utan jobbar enbart som oberoende konsult med att ta olika uppdrag. Främst inom utbildning och information. Mellan 2015 och 2019 ansvarade vi även för kansliet för PelletsFörbundet, men när vi nu med ålderns rätt vill trappa ner lite så har Svebio i Stockholm tagit över kanslifunktionen.

ÄFAB startade redan 1984 som en objektiv, oberoende och samlande aktör och har sedan dess haft såväl företagens- som allmänhetens förtroende. Vi har lång erfarenhet av att företräda branschens intressefrågor. Bara genom att samverka och kraftsamla kring nationell- och internationell klusterverksamhet kan vi få ut mesta möjliga resultat utifrån de resurser som satsas. Vårt namn och entusiasm när det gäller att arbeta för vår bioenergi och framförallt våra mindre företags branschutveckling är erkänd även långt utanför landets gränser. I dag är det allt viktigare att se möjligheterna i att kombinera bioenergi med andra energibärare som t ex värmepumpar och solenergi. Vi är övertygade om att vår bransch, både inom landet och på exportmarknader, är beroende av en ökad samsyn och samverkan.

”-Vi vill skapa en kreativ miljö där olika intressen kan mötas och nya projekt och produkter kan födas” säger Bengt- Erik Löfgren som ansvarar för företaget. Vi är öppna för alla, såväl allmänhet som fackfolk.

När Sverige redan 1990 valde att, via en koldioxidskatt som styrmedel, minska vårt oljeberoende blev detta startskottet till att vi idag betraktas som en ledande nation i världen när det gäller användningen av förnybar energi. Genom att öka kostnader för fossil energi skapades bättre konkurrensfördelar för all förnybar energiproduktion, inte minst vår bioenergi. Produktionen av biomassa blev i vårt land den dominerande energibäraren, viktig för klimat, försörjning, lokal samhällsutveckling och ekosystemtjänster. Omkring en tredjedel av all använd energi i Sverige har sitt ursprung i skogsindustrin och dess biprodukter.

Till skillnad från andra alternativa energiformer ger bioenergi ofta lägre kostnader och biomassa skapar dessutom hållbara arbetstillfällen under en anläggnings hela livslängd och inte enbart under uppbyggnadsfasen. Pengar och arbetstillfällen som till största delen stannar i den lokala ekonomin. Bioenergibaserad fjärr- och närvärme ger dessutom ett värdefullt underlag för biokraft, d v s elenergi som produceras i CHP med bioenergi som energibärare. Biokraften levererar, till skillnad från andra förnybara energiformer, mest elenergi när det är som kallast och elen behövs som bäst. Nästan 75 % av den bioenergi som används i världen går till uppvärmning av bostäder och lokaler.

Vill du också utnyttja vår erfarenhet och våra tjänster?

Vi hjälper gärna till med utbildningsfrågor, projektansökningar och även projektledning. Våra föredrag är ofta mycket uppskattade som ”kick off” vid olika kampanjer eller som informationskvällar som arrangeras av kommuner och föreningar.

För ytterligare information kontakta:
Bengt- Erik Löfgren gärna via e-mail bengt@afabinfo.com

Följ mig på min Blogg: Eld&lågor mina tankar om förnybar energi

Jag heter Bengt- Erik Löfgren, och är sedan 1984 VD för ÄFAB i Sverige. Jag har i många år arbetat som länk mellan forskningen och företagen och som budbärare mellan myndighet och användare. Jag har en lång erfarenhet av förbränningsteknik i pannor och brännare och en gedigen erfarenhet kring olika typer av biobränslen. Jag har arbetat tillsammans med branschföretagen i mer än 40 år.

http://minbioenergi.wordpress.com/