FN:s klimatpanel IPCC: Det är bråttom med klimatåtgärder

Den 20 mars 2023 presenterade FN:s klimatpanel IPCC syntesrapporten, som är den sammanfattande och avslutande rapporten inom IPCC:s sjätte utvärderingscykel. IPCC:s syntesrapport syftar till att ge beslutsfattare viktigt kunskapsunderlag för att förstå klimatförändringen, dess effekter och risker samt möjligheter att möta den. Syntesrapporten lyfter fram att det är mänsklig påverkan som otvetydigt har värmt upp klimatsystemet, genom växthusgasutsläpp. Jämfört med åren 1850–1890 var den globala medeltemperaturen 1,1°C högre år 2011–2020. De globala utsläppen har fortsatt att öka. Läs mer här

Lämna en kommentar