Varför inte satsa på 96 procent oberoende istället för 10 procent?

När det gäller sällsynta jordartsmetaller, som är kritiska för delar av elektrifieringen, är EU:s beroende av import 98 – 99 procent. Nu sätter EU upp ett mål om att bli ”bara 90 procent” beroende av så kallade strategiska råvaror, där de sällsynta jordartsmetallerna ingår. Fast man formulerar det omvänt: man vill bli till 10 procent självförsörjande. Läs mer här

Lämna en kommentar