Medial Prostitution

Greenpeace menar att biodrivmedel och att förbränning bioråvara är en falsk lösning på klimatkrisen. Man hävdar att forskningen har insett det, miljörörelsen har insett det, nu måste politikerna göra det samma. Jag vill gärna som svar påstå att detta inte är sant. Istället har en majoritet av forskarna, liksom många av våra politiker, istället insett de samband jag beskrivit här ovan. Kanske är det Greenpeace som borde tänka om? Greenpeace ägnar sig åt populistisk ”medial prostitution” som bromsar viktiga åtgärder. Läs mer här

Litar du mer på Xi Jinping än Putin?

Beroendet av halvmonopolistiska leverantörsländer i världen ses som ett stort problem. Kina förädlar 100 procent av jordartsmetaller som används för permanenta magneter globalt. 97 procent av EU:s magnesium kommer från Kina. När gas och olja kan bytas mot andra alternativ som t ex biobränslen är elektrifieringen helt beroende av Kinas välvilja. Det finns i dagsläget inget alternativ. Är vi på väg ur askan in i elden? Läs mer här. 

FN:s klimatpanel IPCC: Det är bråttom med klimatåtgärder

Den 20 mars 2023 presenterade FN:s klimatpanel IPCC syntesrapporten, som är den sammanfattande och avslutande rapporten inom IPCC:s sjätte utvärderingscykel. IPCC:s syntesrapport syftar till att ge beslutsfattare viktigt kunskapsunderlag för att förstå klimatförändringen, dess effekter och risker samt möjligheter att möta den. Syntesrapporten lyfter fram att det är mänsklig påverkan som otvetydigt har värmt upp klimatsystemet, genom växthusgasutsläpp. Jämfört med åren 1850–1890 var den globala medeltemperaturen 1,1°C högre år 2011–2020. De globala utsläppen har fortsatt att öka. Läs mer här