Permanent produktutställning hos ÄFAB

Öppettider
Tisdag- onsdag kl 14.00-17.00
Torsdag kl 14.00-19.00
ÄFAB har sedan 1984 gjort oberoende tester av det mesta som kan eldas med bioenergi i vårt land. Vi är därmed förmodligen den aktör på marknaden som har den bredaste erfarenheten kring den svenska bioenergimarknadens produkter. Vi är dessutom ett renodlat konsultföretag utan egen tillverkning eller försäljning. Den kunskap och erfarenhet som vi genom åren samlat på oss vill vi nu gärna delar med oss av.

Utställningen är tänkt att vara en mötesplats som kan fungera som en länk mellan forskare, näringsliv, konsumenter och myndigheter. Utställningslokalen ligger i anslutning till ÄFAB lab på Sockerbruksgatan 1 i Lidköping. Temat för utställningen är naturligtvis villavärme med tyngdpunkt lagd på uppvärmning medels bioenergi. Utställningen är dock även öppen för andra energiprodukter samt för företag med kringutrustning. Vi ser givetvis även gärna offentliga utställare som Agenda 21 eller liknande.

Vi erbjuder cirka 25 monterplatser i storlek 1,2x1,2 m mot modesta avgifter. Omkring 10 av dessa platser är även möjliga att hyra som dubbelmoduler, extra stora hörnmontrar och liknande. Utställningen är unik så till vida att vi även kan erbjuda platser för demonstation av teknik i drift. Det finns nämligen möjlighet att efter överenskommelse, eller i samband med olika aktiviteter, få hyra en labbplats inkluderande även bemanning och instrument. I själva utställningslokalen finns det även möjlighet att koppla in enklare eldningsutrustningar som till exempel kaminer.

Utställningen är öppen för alla, såväl fackfolk som allmänhet. Personal från ÄFAB finns på plats för att kunna besvara besökarnas frågor. Besök utanför öppettider kan också ske efter överenskommelse. Vi kommer inte att sälja några produkter men förmedlar gärna kunder till era återförsäljare. Förutom öppettiderna ovan vill vi gärna ha en aktiv utställning där det händer saker. Vår ambition är att regelbundet arrangera olika aktiviteter. Därför kommer utställningen att vara tillgänglig för temakvällar för till exempel studiecirklar, LRF-kresar, energisamordnare, sotare etc. Utställande företag erbjuds givetvis möjligheten att agera värd vid sådana arrangemang. Det kan även vara lämpligt att genomföra återförsäljarträffar och "kick offs" i anslutning till utställningen.
Är ni intresserade av att deltaga i vår utställning, har synpunkter eller andra frågor skall ni kontakta Bengt-Erik Löfgren.
Klicka här»

Ditt ’one-stop-shop’ för produkt tester, produktutveckling, utbildning och matchmaking


Kontakt info

ÄFAB (BIOENERGIKONSULTERNA)
Sockerbruksgatan 1
531 40 Lidköping

Tel: +46 (0)510- 26235
Fax: +46 (0)510- 25235

Väganvisning