Reserapport Naturallia, Quebec Kanada

I och med att CETA-avtalet mellan Europa och Kanada nu har undertecknats har alla handelshinder med Kanada försvunnit och standarder och certifieringstester är på väg att harmoniseras. Därmed är Kanada idag en av bioenergibranschens intressantaste exportmarknader. I oktober 2017 besökte ÄFAB Naturallia-konferensen i Quebec. Läs mer om Kanada via länken här: Reserapport Naturallia 2017.

Lämna en kommentar