Klimat 2030

PelletsFörbundet/ÄFAB medverkar i Västra Götalands handlingsplan ”Klimat 2030” som syftar till att regionen skall vara fossiloberoende till 2030. För att nå målet menar vi att insatserna inom bioenergiområdet är viktiga. Här har vi listat några av de tilläggsvärden och möjligheter som vi tycker är viktiga i arbetet. Möjligheter inom Klimat 2030 i Västra Götaland

Lämna en kommentar