ÄFAB testar förbränningsutrustning


ÄFAB lab har tillgång till en ändamålsenlig instrumentering som uppfyller BBR:s krav på OGC. Vi har till exempel flamjoniseringsinstrument för totalkolväte och diverse instrument för att mäta O2- och CO-halter enligt CEN-förslag. Vi kan naturligtvis även mäta verkningsgrader och effekter. Vi har en datastyrd kylrigg för att kunna göra hela testcykler mot varierande effektuttag. Vårt labb klarar idag alla typer av småskaliga förbränningsanläggningar i effektområden upp till c:a 100 kW.
Ny vågutrustning
Inför denna eldningssäsong har ÄFAB genomfört ytterligare förbättringar i labbet. Bl a har en vågutrustning införskaffats som möjliggör att minut för minut kontrollera avbränningen (tillförseln) av bränsle.
- Vågen har en mycket hög upplösning vilket ger oss möjlighet att mäta bl a verkningsgrader med stor noggrannhet och även kunna detaljstudera vad som händer under mycket korta delar av en eldningscykel, säger Bengt-Erik Löfgren som ansvarar för labbet.
Bränslevågen ger nya möjligheter
under testcyklarna.
Elförbrukning & energiåtgång
Nytt är också att vi numera även kontinuerligt kan logga in elförbrukningen på den utrustning vi använder. Något som öppnar dörren för att även mäta total energiåtgång i kombisystem med t ex elvärme som back up. Inte minst intressant i kombination med vattenmantlade pelletskaminer och solvärmesystem som efterfrågas alltmer på marknaden.
I och med investeringarna har även nya lastcykler tagits fram som tydligare än tidigare dokumenterar en eldningsutrustnings prestanda. ÄFAB:s tester avslöjar idag snabbt både en utrustnings styrka och svagheter. Det sistnämnda inte minst viktigt då ÄFAB:s affärsidé är att hjälpa tillverkande företag med produktutveckling.
ÄFAB är inte certifierad provplats för miljömätningar utan vår affärsidé är istället att få testa produkten innan den slutgiltiga provningen, gärna under produktutvecklingens gång. Givetvis kan vi utlova 100% diskretion om så önskas, men i de fall uppdragsgivarna tillåter det presenterar vi gärna resultat på denna sida. Se gärna i vårt PDF- arkiv på olika tester vi utfört genom årens lopp.

Ditt ’one-stop-shop’ för produkt tester, produktutveckling, utbildning och matchmaking


Kontakt info

ÄFAB (BIOENERGIKONSULTERNA)
Sockerbruksgatan 1
531 40 Lidköping

Tel: +46 (0)510- 26235
Fax: +46 (0)510- 25235

Väganvisning