Konsultuppdrag

ÄFAB:s långa erfarenhet från att arbeta i frontlinjen när det gäller förbränningsteknik och systemlösningar och de nätverk av kunskap som arbetet i gränslandet mellan forskning, akademi, myndigheter och företag skapat har gett oss en unik plattform för vår verksamhet. Om vi inte direkt har kunskapen att lösa ett problem är sannolikheten stor att vi vet vem eller vilka som besitter den kunskapen. Genom att vi inte säljer utrustning kan vi jobba brett med alla företag och forskare som kan bidra till ett lyckat projekt.

Du är alltid välkommen att kontakta oss med din idé eller ditt projekt. Tillsammans kan vi hitta lösningar som gör att även en enkel idé lyfter till ett verkligt projekt. Vi hjälper dig gärna med allt från att ”bara” göra en konkurrensanalys och utvärdering om marknadspotentialen till att hjälpa till med att hitta samarbetspartners, finansiering och även projektledning.