Beställ energirådgivning

Du som behöver hjälp med att beräkna ackumulatorvolym till befintlig vedpanna, förslag till ny fastbränslepanna (ved, flis, pellets, spannmål etc) Inkl ev ackumulatortankberäkning och förslag till installations metod kan via vårt formulär här beställa energirådgivning.
* Obligatoriska uppgifter

Steg 1 - Uppgifter om fastighetsägaren

Välj din kommun

Steg 2 - Uppgifter om fastigheten
Uppvärmd yta plus ev biutrymmen (där man inte har fullvärme).
Bottenplan: Biutrymmen: *Total boyta:
  Kvadratmeter   Kvadratmeter   Kvadratmeter
Antal personer i hushållet
Typ av hus
Ev. renovering t ex tilläggsisolering, nya fönster etc (Ange även årtal för renovering)
Byggnadsår
Fastighetsbeteckning:

Nuvarande uppvärmning (Huvudsaklig energikälla) Alternativ värmekälla (Tilläggskälla)
   
Energiförbrukning per år: Ange uppskattat enegitillskott:
Energiförbrukning: per år Energitillskott: per år
Exempel: anges som,( EL kWh inkl. hushållsel), (Olja m3), (Pellets /ton), (Ved m3 travat) ,(flis m3) etc Exempel: anges som ( EL kWh ), (Ved m3 travat) ,(Pellets ton) etc
Observera! Om ej en fastställd energiförbrukning kan ges, så ange ett uppskattat energibehov per år i fastigheten.
Steg 3- Befintligt värmesystem
Vattenburet radiatorsystem (Endast ett alternativ anges)
ja nej
-Ange om det är golvvärme eller dimensionerat för lågtemperatur

Finns shuntautomatik? (Endast ett alternativ anges)
ja nej
Öppet eller slutet expansionskärl (Endast ett alternativ anges)
öppet Slutet
Finns ackumulatortank - i så fall storlek (Endast ett alternativ anges)
ja nej Ange storlek: (liter)

Befintlig panna:
Värmepanna fabrikat:
Typbeteckning/ Modell:
Tillverkningsår:
Effekt kW:
Steg 4 - Rökkanal
Skorstenens längd i meter: Varav meter ovan taknock:
Area: Material:
ev.fabrikat:
Skorstenen tillverkad år:
Är rökkanalen besiktigad och godkänd för vedeldning?

ja nej


Steg 5 - Övriga upplysningar
Man måste skriva något om vad man vill ha för utrustning etc.
Steg 6 - Beställ åtgärd och kostnadsalternativ)
! I tjänsten ingår en avstämning av uppgivet energibehov och en databeräkning av nettoenergibehovet som ligger till grund för en rekommenderad åtgärd. Svar från Äfab erhålles normalt inom 20 dagar efter order. Pris:
1.) Beräkning av ackumulatorvolym till befintlig vedpanna Inkl rekommenderad installationsmetod 790 SEK
2.) Förslag till ny fastbränslepanna (ved, flis, pellets, spannmål etc) Inkl ev ackumulatortankberäkning och förslag till installations metod. Normalt lämnar vi 2- 3 olika lämpliga pannalternativ 1050 SEK
3.) Samma som ovan (Alt 2) men inklusive en kulvertlösning mellan flera byggnader. Begär offert
4.) Förslag på lämplig pelletsbrännare (eller spannmål eller flis- brännare)till befintlig panna 790 SEK

Samtliga kostnader är inkl.Moms 25%.
Betalning sker mot faktura 10 dagar netto.


Steg 7 - Skicka in din beställning!
OBS! ange kontrollkoden ovan:

Ditt ’one-stop-shop’ för produkt tester, produktutveckling, utbildning och matchmaking


Kontakt info

ÄFAB (BIOENERGIKONSULTERNA)
Sockerbruksgatan 1
531 40 Lidköping

Tel: +46 (0)510- 26235
Fax: +46 (0)510- 25235

Väganvisning